Joomla!

Óvodánk nevelési alapelvei

Óvodánk nevelési alapelvei

 

 A nevelésünk hatékonyságát a következő nevelési alapelvek segítik

 · A gyermeki személyiség iránti tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés, bizalom biztosítása.

· Keresztény neveléssel a gyermekek személyiségének fejlesztése, kibontakozása, az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

 · Szeretetteljes, derűs, vidám, élményekre épülő, tevékenységre ösztönző, ingergazdag környezet biztosítása.

· A gyermekek ismereteire, tapasztalataira, élményeire való támaszkodás elve.

· Az elmélet és a gyakorlat egységének elve.

· A nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez és a keresztény értékrendhez igazítása.

 · A szabad játék, a tevékenységeken keresztül a gyermeki személyiségfejlődés, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatása.

 · Nagy hangsúlyt fordítunk a keresztény hitre a keresztény értékek hangsúlyozásával.

· Az otthonról hozott hátrányok megszüntetése, illetve a tehetséggondozás.

· A komplexitás elve.

· Az esélyegyenlőség megteremtésének elve. Az alapelvek megvalósulása érdekében az óvodai közösségünk arra törekszik, hogy az érzelmi biztonságon keresztül nyújtsunk teret a testi-lelki, értelmi, közösségi fejlődésnek

Közösségi média

© 2023 Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola Készítette: Matricadiszkont

Keresés