Joomla!

Tehetséggondozás

Tehetséggondozás

Óvodánkban az óvodai élet a maga kiegyensúlyozott, biztonságos légkörével, változatos tevékenységeivel felszínre hozza a rejtett tehetségeket. A tehetséggondozás célja, hogy a tehetséges gyermek erős oldalát maximálisan fejlesszük. A rejtett tehetségek felszínre kerülését az óvodai életen, annak tevékenységein kívül segíti az is, hogy az érdeklődő gyermekek számára tehetséggondozó tevékenységeket tervezünk és szervezünk 5-7 éves életkorban, heti egy alkalommal, harminc percben.

Zeneovi:

Cél: a kiemelkedő zenei hallású, énekhangú gyermekek érdeklődésének felkeltése a zene, a zenélés iránt, annak megteremtése, hogy bátran, kedvvel és kreatívan vegyenek részt a tevékenységben.

Feladat:

 ritmusérzék fejlesztése

 zenei formaérzék fejlesztése

 zene hallgatására nevelés

 együttjátszás, és ismétlés örömének felfedeztetése

 koncentráció fejlesztése

 érzelmi nevelés

 esztétikai nevelés

Tartalom:

 Változatos, rendszeres éneklés, játékdalok, műdalok megismertetésén keresztül

 Ritmusfejlesztés mondókázással, változatos mozgással, ritmushangszerekkel

 Tánc- és mozgáskultúra fejlesztése gyermektáncok, énekes játékok megismerésén keresztül

 Kulturált zenehallgatásra nevelés változatos, gondosan kiválasztott zenei darabok hallgatásával

Kézműves foglalkozás:

Cél: A kiemelkedő kézügyességű gyermekek érdeklődésének felkeltése, tehetségének kibontakoztatása.

Feladat:

 kreativitás, képzelet, fantázia fejlesztése

 finommotorika fejlesztése

 szem-kéz koordináció fejlesztése

 tiszta munkára, higiéniára nevelés

 esztétikus munkára nevelés

 színérzékelés fejlesztése

 szép iránti nyitottságának alakítása.

 teret nyitni az önkifejezéshez

Tartalom:

 sokféle új anyaggal, eszközzel ismerkednek meg a gyermekek az év folyamán

 a gyermek tér, forma- és színképzetének kialakítása

 új technikákkal való megismerkedés

Játékos angol foglalkozás:

Cél: a gyermekek érdeklődésének felkeltése az idegen nyelv iránt, rácsodálkoztatás a teremtett világ sokszínűségére, a majdani nyelvtanuláshoz szükséges motiváció megalapozása.

Feladat:

 Rendszeres éneklés, verselés

 Érzelmi, esztétikai nevelés

 Közösségi élmény erősítése

 Zenehallgatás, zenei élmények nyújtása

 Élmények megjelenítése képi formában

 Kommunikációra ösztönzés, a metakommunikáció fejlesztése

Tartalom:

 Versek, dalok, dalos játékok megismerése, egyéni fejlettség szerinti megtanulása

 Alapszókincs létrehozása (egyéni fejlettség szerinti aktív/passzív arányban) versekből, dalokból kiemelve,

Közösségi média

© 2023 Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola Készítette: Matricadiszkont

Keresés